ارتباط با مشتری چیست؟

ارتباط با مشتری چیست؟

ارتباط با مشتری هرگونه ارتباط بین یک کسب و کار و مشتریان آن است. این ارتباط می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

  • ارتباطات کتبی مانند ایمیل‌ها، پیامک‌ها، فاکتورها و….
  • ارتباطات شفاهی مانند تماس‌های تلفنی، یک مکالمه ساده و یک به یک بین فروشنده و مشتری، سمینارها و…. 
  • ارتباطات فیزیکی مانند زبان بدنی که هنگام رو در رو با مشتریان استفاده می‌کنید.

 ارتباط خوب با مشتری اغلب شامل گوش دادن فعالانه به مشتریان برای تفسیر احساسات آنها و پاسخگویی بهتر به نیازهای آنهاست.

نویسنده: دکتر بهمن خانعلی زاده

 

loading