نرم افزار Microfit 5.5

نرم افزار Microfit 5.5

نرم افزار  Microfit برنامه تعاملی، با منو کارآمد با انبوهی از امکانات برای برآورد آزمون فرض، پیش بینی، پردازش داده ها، مدیریت فایلهای نمایش گرافیکی و … است. این ویژگی Microfit یکی از قوی ترین برنامه های منو-محور سری های زمانی اقتصادسنجی را به وجود اورده است.

نرم افزار  Microfit برنامه تعاملی، با منو کارآمد با انبوهی از امکانات برای برآورد آزمون فرض، پیش بینی، پردازش داده ها، مدیریت فایلهای نمایش گرافیکی و … است. این ویژگی Microfit یکی از قوی ترین برنامه های منو-محور سری های زمانی اقتصادسنجی را به وجود اورده است. Microfit کاربران را با کمک های فنی، کاربردی و آموزش که در سراسر بسته فراهم می کند راهنمایی میکند و می تواند در سطوح مختلف از پیچیدگی هایفنی مورد استفاده قرار گیرد. Microfit در اقتصاد سنجی کاربردی مناسب برای آموزش کلاس درس از دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است. برای کاربران با تجربه اقتصادسنجی برنامه انواع< /span> روش تک، تکنیک های چند متغیره cointegration اجزاء اصلی ارتباطمتعارف و نوسانات چند متغیره، مدل سازی، و تعداد زیادی تست تشخیصی ارائه میدهد.

امکانات و ویژگی‌های Microfit:

– بالا بردن رگرسیون تا 102 با استفاده از regressors و بالا بردن نقطه داده تا 5,000,000

– ماژول های گرافیکی بسیار پیشرفته اجازه می دهد تا انواع نمودار های متعدد و بدون محدودیت تعداد قطعات در هر صفحه ایجاد کنید.

– بعد زمان سری مشاهدات می تواند به صورت پویا تنظیم شود.

– اجازه می دهد تا فایل های اکسل وارد و صادر شوند.

– دارای آزمون واحد اضافی ریشه مانند فیلیپس Perron ADF-GLS ADF WS و ADF

– تجزیه و تحلیل مدل با و بدون اگزوژن متغیر (VARX و VECMX مدل)، ضروری برای مدل سازی های اقتصاد کوچک باز

– پیش بینی، تجزیه و تحلیل پاسخ ضربه، پروفیل پشتکار و تجزیه واریانس خطا برای مدل VARX

– مؤلفه و تجزیه و تحلیل همبستگی متعارف

– برآورد ناپارامتری چگالی (گاوسی و Epanechnikov دانه با پهنای باند فن اعتبارسنجی متقابل قاعده کلی و کمترین مربعات سیلورمن)

– اکثر فایل های ایجاد شده با استفاده از Microfit 4.0 می توانند در Microfit 5.0 مورد استفاده قرار گیرند.

– آزمون شبیه سازی نمونه های کوچک از مقدار بحرانی ریشه واحد و cointegration

 

این نرم افزار بدون محدودیت زمانی و ساختاری می باشد.

لینک دانلود

گذرواژه فایل(ها): www.downloadly.ir

loading