تحقیق و توسعه سازمانی

تحقیق و توسعه سازمانی

تحقیق و توسعه سازمانی موسسه آموزشی بهمنیار نوین

توسعه و ارزیابی شرکت، تلفیقی از دو سویه: 1- توسعه‌ کسب و کار 2- منابع انسانی

مشتمل بر:

1)انجام تمام امور تحلیلی کسب و کار برای هر واحد مطابق با استراتژی ها و دستورالعمل سازمان

2)اجرا و مدیریت جلسات برنامه‌ریزی برای هر بخش مطابق دستورالعمل سازمان

3)کنترل و ارزیابی مدیران و نیروهای کلیدی سازمان در جهت اجرای صحیح و بهنگام استراتژی های تدوین شده سازمان

4)مدیریت تیم ستاد (تیمی که به تمام بخش‌های سازمان کمک می‌کند. مانند: مدیر دیجیتال مارکتینگ و مدیر حسابداری و فروش، تولید و مشاورین و …)

5)جذب و تعدیل نیرو مطابق با نیاز و عملکرد نیرو ها مطابق با پیشبرد استراتژی های سازمانی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

loading