مدل مدیریت منابع انسانی

مدل مدیریت منابع انسانی

مدل مدیریت منابع انسانی شامل تمام فعالیت های منابع انسانی است. هنگامی که این فعالیت ها به طور مؤثر انجام شوند، منجر به نیروی کار شایسته و مشتاق می شود که به تحقق اهداف سازمانی کمک می کند. متغیر دیگری در مدل وجود دارد – محیط. ممکن است بیان شود که عملکرد منابع انسانی در خلاء عمل نمی کند. تحت تأثیر چندین نیروی داخلی و خارجی مانند شرایط اقتصادی، فنی، سیاسی، قانونی، سازمانی و حرفه ای قرار دارد.

*-مدیریت منابع انسانی: یک عملکرد مدیریتی است که به مدیران کمک می کند تا اعضای یک سازمان را جذب، انتخاب، آموزش دهند و توسعه دهند.

*-برنامه ریزی منابع انسانی: برنامه ریزی منابع انسانی به عنوان فرآیند پیش بینی تقاضای آتی سازمان برای و عرضه انواع مناسب افراد به تعداد مناسب درک می شود.

*-تجزیه و تحلیل شغل: تجزیه و تحلیل شغل فرآیند مطالعه و جمع آوری اطلاعات مربوط به عملیات و مسئولیت های یک شغل خاص است. محصولات فوری این تجزیه و تحلیل، شرح شغل و مشخصات شغلی است.

*-استخدام: استخدام فرآیند یافتن و جذب متقاضیان توانمند برای استخدام است. این فرآیند زمانی آغاز می‌شود که به دنبال استخدام‌های جدید می‌گردند و با ارسال درخواست‌هایشان به پایان می‌رسد. نتیجه مجموعه ای از متقاضیان است که از بین آنها کارمندان جدید انتخاب می شوند.

*-انتخاب: فرآیند تمایز بین متقاضیان به منظور شناسایی (و استخدام) کسانی است که احتمال موفقیت بیشتری در یک شغل دارند.

*-جايگاه: به عنوان تخصيص افراد به مشاغل در نظر گرفته مي شود. انتساب یا انتساب مجدد یک کارمند به شغل جدید یا متفاوت است.

*-آموزش و توسعه: تلاشی است برای بهبود عملکرد فعلی یا آینده کارکنان از طریق افزایش توانایی کارمند برای عملکرد از طریق یادگیری، معمولاً با تغییر نگرش کارمند یا افزایش مهارت ها و دانش او.

نیاز به آموزش و توسعه بر اساس عملکرد کارکنان تعیین می شود که به شرح زیر محاسبه می شود:

نیاز به آموزش و توسعه = عملکرد استاندارد – عملکرد واقعی

*- حق الزحمه: دستمزدی است که یک کارمند در ازای سهم خود در سازمان دریافت می کند.

*-انگیزه: فرآیندی است که با کمبود یا نیاز روانی یا فیزیولوژیکی شروع می شود که باعث فعال شدن رفتار یا انگیزه ای می شود که هدف یا انگیزه ای را هدف قرار می دهد.

*-مديريت مشاركتي: مشاركت كارگران ممكن است به طور كلي براي پوشش كليه شرايط انجمن كارگران و نمايندگان آنها در فرآيند تصميم گيري، از تبادل اطلاعات، مشاوره، تصميم گيري و مذاكره گرفته تا شكل هاي نهادينه شده تر مانند حضور اعضاي كارگران در مديريت در نظر گرفته شود. یا هیئت های نظارت یا حتی مدیریت توسط خود کارگران که در یوگسلاوی انجام می شود.

*-ارتباط: ممکن است به عنوان فرآیند تبادل اطلاعات و درک بین افراد درک شود.

*-ایمنی و سلامت: ایمنی به معنای رهایی از وقوع یا خطر آسیب یا ضرر است. به منظور تضمین سلامت مستمر کارکنان خود، HRM بر نیاز به کارگران سالم و خدمات بهداشتی تمرکز دارد.

*- رفاه: همانطور که سازمان بین المللی کار در کنفرانس منطقه ای آسیایی آن تعریف کرده است، رفاه کار را اصطلاحی تعریف کرد که شامل خدمات، تسهیلات و امکاناتی است که ممکن است در سازمان یا در مجاورت سازمان ایجاد شود تا افراد شاغل در آنها را قادر به انجام کار کند. کار آنها در محیطی سالم و مناسب و فراهم کردن امکانات رفاهی برای سلامتی و روحیه بالا.

*-ترفیع: به معنای بهبود حقوق، اعتبار، موقعیت و مسئولیت های یک کارمند در سازمانش است. *-انتقال: انتقال شامل تغییر در شغل (همراه با تغییر در محل کار) یک کارمند بدون تغییر در مسئولیت ها یا پاداش است.

*-جدایی: اخراج و استعفا، کارمندان را از کارفرمایان جدا می کند.

*-روابط صنعتی: روابط صنعتی مربوط به سیستم ها، قوانین و رویه هایی است که توسط اتحادیه ها و کارفرمایان برای تعیین پاداش تلاش و سایر شرایط استخدام، حفاظت از منافع شاغلین و کارفرمایان آنها و تنظیم روش های کارفرمایان استفاده می شود. با کارکنان خود رفتار کنند. *-اتحادیه‌های کارگری: اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های داوطلبانه‌ای از کارگران یا کارفرمایان هستند که برای ارتقا و حمایت از منافع آنها از طریق اقدام جمعی تشکیل شده‌اند.

*-اختلاف و حل و فصل آنها: منظور از اختلافات صنعتی، اختلاف بین کارفرما و کارفرما یا بین کارفرما و کارگر یا کارگر و کارگر است که به استخدام یا عدم اشتغال یا شرایط استخدام یا شرایط کار مرتبط باشد.

loading