دکتر بهمن خانعلی زاده

دکتر بهمن خانعلی زاده

جهان کنونی به سرعت در حال دگرگونی است و اقتصاد کشورها نیز به تبع این دگرگونی ها دستخوش تغییرات می‌شوند. این سیر تحولات، محیط کسب و کارها را نیز با آن‌چنان نوساناتی روبرو نموده است که بدون پیش‌بینی آنها، بنگاه های اقتصادی محکوم به شکست خواهند بود. در همین راستا مدیریت شرکت‌های تجاری، در محیط دشوار کسب و کار فعلی، دیگر نمی‌توانند پیش بینی‌های علمی کسب و کار را بعنوان یک گزینه باقی بگذارند، به همین علت مدیریت کسب و کارها برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب در مواجه با دگرگونی‌های اقتصادی روبرو، مجبور به پیش‌بینی این نوسانات خواهند بود. لذا  این مطالعه به طور سیستماتیک، روش‌های پیش‌بینی کسب و کار و نقاط کلیدی را در استفاده از این تکنیک‌ها برجسته نموده و سعی نموده است. اهمیت پیش بینی کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد.

پیش‌بینی شاید زمینه‌ای را فراهم نکند تا دقیقاً ببینید همان وقایعی را که پیش‌بینی کرده‌اید برای شرکت شما طی سال‌های آینده اتفاق می‌افتد، اما این کمک را خواهد کرد که کسب و کارها با اندیشه پیش‌بینی آینده بازارها آشنا شوند و این حس اجازه خواهد داد که شرکت بتواند خود را  به پیش‌بینی آینده نزدیک کند تا  با استفاده از آن بتواند روند آینده را تخمین و پس از آن تغییرات لازم را دراهداف شرکت برای رسیدن به موفقیت حتی در یک اقتصاد بی رونق را اجرایی نماید.

با پیش‌بینی می‌توان فروش، هزینه و … را حتی در نوسانات شدید اقتصادی برآورد نمود چون پیش‌بینی روشی است که می‌توان با آن حاشیه سود سازمان را تخمین و به تبع آن کسب و کار را توسعه داد.  

تعجب آور نیست که پیش‌بینی‌های تجاری تا به امروز یکی از مهم‌ترین جنبه‌های برنامه‌ریزی شرکت‌ها در کشورهای توسعه یافته است.

پیش‌بینی یکی از ابزارهای ارزشمند برای کسب و کارها برای رویارویی با روندهای غیر منتظره اقتصادی و آمادگی برای مواجه و مقابله با آنهاست. برای مثال، اگر یک کسب و کار، رکود اقتصادی را پیش‌بینی ‌کند، می‌تواند سریع موجودی مواد اولیه، سهمیه تولید و استخدام را کنترل نماید و برعکس، اگر یک رونق اقتصادی را پیش‌بینی می‌نماید، می‌تواند اقدامات لازم را برای دستیابی به بالا بردن تولید، سهم بازار و سود بیشتر انجام دهد لذا پیش‌بینی‌های خوب می‌تواند به صاحبان کسب و کارها کمک نماید تا با یک اقتصاد متغیر و پر تلاطم سازگارشوند.

loading