ارز دیجیتال بانک مرکزی

ارز دیجیتال بانک مرکزی

ارزهای دیجیتال را می توان یک مجموعه برتر از ارزهای مجازی و ارزهای رمزنگاری دانست (بجرگ، 2013). اگر ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی یک کشور به صورت تنظیم شده صادر شود ، “ارز دیجیتال بانک مرکزی” نامیده می شود. در حالی که ارز دیجیتال بانک مرکزی فقط به صورت مفهومی وجود دارد ، انگلستان ، سوئد و اروگوئه تعدادی از کشورهایی هستند که قصد دارند نسخه دیجیتالی ارزهای پول بومی خود را راه اندازی کنند (باردیر و کومهوف، 2016).

بانک انگلستان یک ارز دیجیتال بانک مرکزی را به عنوان پول الکترونیکی بانک مرکزی توصیف کرده است که:

 1. به طور گسترده تر از ذخایر قابل دسترسی است.
 2. به طور بالقوه عملکرد بسیار بیشتری نسبت به پول نقد برای معاملات خرده فروشی دارد.
 3. پول بانک مرکزی ، اجازه می دهد تا آن را به طور بالقوه یک هدف اصلی متفاوت را ارائه دهد.
 4. تحت مفروضات واقع بینانه پرداخت نرخ متفاوت با نرخ ذخیره ، می تواند حامل بهره باشد (اندولفاتو، 2018).

  ارز دیجیتال بانک مرکزی نوع دیجیتالی پول است که توسط مقررات دولت ، مرجع پولی یا قانون به عنوان ارز تعیین شده است (وارد و روچمونت، 2019). مفهوم فعلی ارز دیجیتال بانک مرکزی مستقیماً از بیت کوین الهام گرفته شده است ، اما ارز دیجیتال بانک مرکزی با ارز مجازی و ارز رمزنگاری شده که توسط دولت صادر نمی شود و فاقد وضعیت مناقصه قانونی اعلام شده توسط دولت است، متفاوت است (ادریان و همکاران، 2019).

  ارز دیجیتالی بانک مرکزی با استفاده از پایگاه داده ای که توسط بانک مرکزی ، دولت یا نهادهای خصوصی تأیید شده اداره و اجرا می‌شود. این پایگاه اطلاعاتی (با رعایت حریم خصوصی مناسب و محافظت از رمزنگاری) میزان پولی را که هر سازمان مانند افراد و شرکت ها در اختیار دارند ، ثبت می کند. ارز دیجیتال بانک مرکزی در حال حاضر در مرحله مفروضات هستند، اگرچه یک نظرسنجی در اوایل سال 2020 نشان داد که بیش از 80٪ از بانک های مرکزی در حال مطالعه این موضوع هستند (فرانکویک، 2020).

  منابع:

  Bjerg, Ole (2017). “Designing New Money – The Policy Trilemma of Central Bank Digital Currency”. Rochester, NY. SSRN 2985381

  Barrdear, J. and M. Kumhof (2016). The macroeconomics of central bank issued digital currencies. Staff Working Paper no. 605, Bank of England

  Andolfatto, D. (2018). Assessing the impact of central bank digital currency on private banks. FRB St. Louis Working Paper (2018-25).

  Ward, O., & Rochemont, S. (2019). Understanding Central Bank Digital Currencies (CBDC). Institute and Faculty of Actuaries (March 2019).

  Adrian, T and T. Mancini Griffoli (2019). The Rise of Digital Money. FinTech Notes No. 19/001. International Monetary Fund.

  Franjkovic, Teuta (2020). “Exclusive: Cypherium CEO Says Governments Will Incorporate CBDCs into Retail and Wholesale”. Coinspeaker

  ارسال نظر

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  loading