انواع انرژی

انواع انرژی

نویسنده: دکتر بهمن خانعلی زاده

انرژی را می‌توان به سه گروه ذیل تقسیم نمود:

1- انرژي پتانسیل

*-مکانیکی

*-شیمیایی

*-هسته‌اي

2- انرژي جنبشی

*-مکانیکی

*-حرکت ذرات آزاد

*-حرارتی

3- انرژي الکترومغناطیسی

*-تابش

*-الکتریکی

*-مغناطیسی

انواع منابع انرژی

منابع انرژی بطور کلی به دو دسته ذیل تقسیم می‌شوند:

1) انرژی‌های تجدید‌پذیر

2) انرژی‌های تجدید‌ناپذیر

انرژی‌های تجدید‌پذیر

منابع این نوع انرژي‌ها می‌توانند در یک دوره زمانی کوتاه تجدید یا احیاء شوند. پنج منبع انرژي تجدید‌پذیر یا قابل احیاء که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل موارد زیر می باشند:

  1.  بیومس (توده زیستی)
  2. آب
  3. گرمای درون زمین (زمین گرمایی)
  4. باد
  5. خورشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

loading