• اضافه کردن به علاقه مندی ها

بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر سرمایه گذاری در ایران

2
  • ویژگی های محصول
  • عنوان : بررسی تاثیر ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر سرمایه گذاری در ایران
  • نویسندگان : دکتر بهمن خانعلی‌زاده- دکتر اشکان رحیم زاده
  • سال انتشار : 1402
  • محل انتشار : فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های بازاریابی اسلامی
  • کد COI مقاله : مقاله پژوهشی
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 20
  • فرمت : pdf
  • دانلود : رایگان

تحویل سریع

مشاور رایگان خرید

تضمین بهترین قیمت

0تومان

نقد و بررسی اجمالی

بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر سرمایه گذاری در ایران

نویسندگان: دکتر اشکان رحیم زاده- دکتر بهمن خانعلی زاده

چکیده

هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن تاثیر برخی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری در کشور با تاکید بر ابزارهای مالی اسلامی می باشد.
روش پژوهش: روش تحقیق از نوع علی یا پس رویدادی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه برای سال‌های 1400-1389 بوده و بصورت سالیانه استخراج و از نرم افزار Eviews 13 برای برآورد معادله پیشنهادی استفاده شده ‌است.
یافته‌ها: پس از بررسی مانایی داده ها نتایج بدست آمده از آزمون حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان‌ می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و نرخ بهره واقعی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی معنی داری بر سرمایه گذاری ایجاد می نماید. این تاثیر برای رشد صکوک علیرغم ضریب مثبت، معنی دار آماری بدست نیامده که بیانگر این مطلب است که با وجود اقدامات مناسب در زمینه صکوک در کشور، فراهم آوردن تنوع و تعمیق بیشتر بازار صکوک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از این طریق شاهد رو به رشدی در فرایند سرمایه گذاری کشور باشیم.
بحث و نتیجه‌گیری: فراهم آوردن تنوع و تعمیق بیشتر بازار صکوک جهت افزایش سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این زمینه می توان به مواردی نظیر فعال سازی بازار ثانویه اوراق، تنوع بخشی به اوراق، آموزش و فرهنگ سازی در خصوص خرید اوراق بهادار، تسهیلات ویژه و غیره اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

loading