آمار و داده های اقتصادی کشور ایران (منبع مرکز آمار ایران)

آمار و داده های اقتصادی کشور ایران (منبع مرکز آمار ایران)

مركز آمار ايران، در قالب مؤسسه دولتي و وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور در سال 1390 عهده دار تهیه و تدوین آمارهای کشور می باشد.

سازمان های متفاوتی آمارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در کشور منتشر می کنند. که مرکز آمار ایران یکی از این سازمان ها می باشد.

جهت ورود به درگاه بانک اطلاعات سری‌های زمانی مرکز آمار ایران بروی دکمه ذیل کلیک نمایید.

loading